Ouderraad

De Ouderraad (OR)

Gedurende het schooljaar werkt de Ouderraad samen met het schoolteam (de leerkrachten) om de diverse activiteiten feestelijk te laten verlopen. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere Sinterklaas, Kerst en Carnaval. De OR is hiervoor druk met plannen, versieren, organiseren, maar ook met het opruimen achteraf. Daarnaast is de OR betrokken bij het in goede banen leiden van sommige sporttoernooien en de Avondvierdaagse.
Ook staat de jaarlijkse Blaakdag op de agenda bij de OR. Tenslotte staat de OR ook klaar voor hand- en spandiensten voor diverse projecten en ondersteuning van het schoolteam. Kortom, veel te doen en te organiseren. 


Een enthousiaste groep met ouders

Gelukkig bestaan de leden, al zeggen we het zelf, uit een enthousiaste groep ouders die daar veel plezier aan beleven. Dat blijkt ook wel uit de lang zittende ouders in de OR. De OR is een gezellige club, waarbij iedereen zich inzet voor zover dat voor iedereen mogelijk is. Voor ieder leerjaar zit er een ouder in de OR, deze stemt ook namens dit leerjaar bij te nemen beslissingen.

Herkiesbaar bestuur

Het is voor iedere ouder van een kind op OBS De Blaak in principe mogelijk om lid te worden van de OR. Dit kan als lid van de OR of als bestuurslid. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn iedere drie jaar verkiesbaar. Helpende handjes Wij zijn (altijd) op zoek naar ouders die willen helpen tijdens de activiteiten. Dat kan zijn voor (versieren), tijdens of na (helpen met opruimen) de verschillende activiteiten. Mocht je interesse hebben om te helpen aarzel dan niet dan horen wij dat graag via dit mailadres: paulkievit@gmail.com 

Met vriendelijke groet namens de Ouderraad,

Paul Kievit Secretaris

Het huidige bestuur:

Voorzitter: Anne Zouridis-Veldhoven 

Secretaris: Paul Kievit

Penningmeester: Sjoerd Stelwagen
 

Cookie instellingen