Overblijven

Nagenoeg alle kinderen van school blijven over tussen de middag. Het overblijven wordt op school georganiseerd door de leerkrachten van school en de ‘eeTClub’ van Kinderstad. De groepsleerkracht eet met de kinderen alvorens de kinderen naar buiten gaan om te spelen. Tijdens het buiten spelen zijn professionals en/of vrijwilligers van de ‘eeTClub’ aanwezig om alle in goede banen te leiden.

Samen met Kinderstad zijn we blijvend op zoek naar ouders en/of betrokkenen die graag tussen de middag als overblijfouder willen helpen. De vrijwillige (betaalde) overblijfkracht sluit een vrijwilligersovereenkomst met Kinderstad en is in het algemeen belast met de volgende zaken:

•het zorgdragen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de eeTClub!
•het houden van toezicht
•het bijhouden van de aanwezigheid
•het zorgdragen voor de ruimte en het spelmateriaal
•het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken welke voortvloeien uit de verzorging voor de kinderen, de ruimte of het spelmateriaal
We zoeken overblijfkrachten met de volgende kennis en affiniteit: affiniteit en ervaring in de omgang met kinderen, aandacht voor veiligheid en hygiëne, hanteren gemeenschappelijke normen en waarden, interesse in diverse spelmogelijkheden en spelmaterialen. Alle overblijfkrachten hebben in beginsel dezelfde taken.

De kosten van het overblijven bedragen in schooljaar 2019-2020 € 70,- per leerling, per schooljaar. Wij vragen u deze vergoeding voor de herfstvakantie van het geldende schooljaar over te maken. Na de herfstvakantie zullen wij contact opnemen met de ouders die de vergoeding nog niet hebben overgmaakt. Uiteraard is het mogelijk om (in overleg met de administratie) de betaling uit te spreiden over het schooljaar.

Cookie instellingen