Methodes

De volgende methodes worden door onze leerlingen gebruikt:

Taal Staal
Spelling Staal
Rekenen Getal en ruimte junior
Technisch lezen Veilig leren lezen Kim versie en leesbevorderingstraject (in ontwikkeling)
Begrijpend lezen NKC (close reading)
Schrijven Pennenstreken
Engels Ipockets en Big English
Wereldoriëntatie  NKC
Muziek 123zing
Verkeer Veilig Verkeer Nederland
Sociaal emotionele ontw. Kinderen en hun sociale vaardigheden
Cookie instellingen