Engels

De Engelse taal speelt een specifieke rol in het onderwijs op OBS de Blaak. Het is een taal die vandaag de dag niet meer uit de maatschappij weg te denken is. We vinden het als school belangrijk om onze leerlingen hier voldoende vaardig in te maken zodat ze zich wereldwijd kunnen verwoorden. Sinds april 2020 zijn wij officieel een, door Stichting Early Bird, gecertificeerde basisschool voor vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) en zijn we door het Nuffic opgenomen in het overzicht van landelijke VVTO-scholen.

Onze leerlingen krijgen, van groep 1 tot en met 8, les in de Engelse taal. De lessen richten zich op een brede taalvaardigheid maar ook op geïntegreerd (thematisch) leren. We hanteren een doorlopende leerlijn van Engelse methodieken en werken hierbij van dichtbij naar veraf: lokaal en nationaal (voor het jonge kind) en vervolgens internationaal (voor het oudere kind). Naarmate de leerlingen ouder worden neemt het taalniveau toe, bepalen we aan de hand van examinering het Engelse taalniveau en werken we steeds meer aan Engelstalige projecten gericht op burgerschap. Sinds kort werken we samen met de Universiteit van Tilburg om internationalisering ook daadwerkelijk internationaal en interactief te maken. Samen maken we ons Engels sterker!

Niet alleen onze leerlingen blijven in ontwikkeling. Ook ons team van leerkrachten is geschoold. Er is een vaste taaltrainer aan onze school gekoppeld om de Engelse didactiek en de taalvaardigheid van het team te trainen en te monitoren. We streven ernaar dat 70% van ons team een eigen Engelse taalbeheersing heeft van minimaal niveau B2. Zo staan we altijd boven de leerstof van de leerlingen en kunnen we ze voortdurend goed blijven ondersteunen in hun leerproces.

Zoals eerder benoemd is OBS de Blaak een VVTO-school. Dit betekent dat 10-15% van ons totaalonderwijs wordt aangeboden in het Engels. Bij de rest van ons onderwijs is het Nederlands de voertaal. Het is goed om te benoemen dat wij geen school zijn voor tweetalig onderwijs. Onze leerlingen hebben in de basis een goede beheersing van de Nederlandse taal. Vanuit de Nederlandse kennis bouwen we aan de Engelse taalvaardigheid.

Methodieken groep 1 tot en met 3:               Ipockets
Methodieken groep 4 tot en met 8:               Big English level 1-5
Methodieken internationalisering:                 Projectmatige samenwerking met de universiteit van Tilburg.        CLIL – Content and Language Integrated Learning (Projecten ontwikkeld door Stichting Early Bird en door het team van OBS de Blaak).


 
Cookie instellingen