Verleden tot heden

Onze school bevindt zich in de wijk ‘De Blaak’. Dit gebied had vroeger een agrarische bestemming. In 1978 werd in het natuurgebied ‘De Blaak’ gestart met het bouwen van een nieuwe, ruim opgezette wijk voor de duurdere categorieën woningen. De bedoeling was om daarmee de vlucht van de meer kapitaalkrachtige Tilburgers uit de stad naar de randgemeenten een halt toe te roepen. Nu, jaren later, is ‘De Blaak’ een wijk met veel ruimte, veel groen, vijvers en speelgelegenheid voor kinderen.

Kinderen kunnen op fietspaden de hele wijk in relatieve veiligheid bereiken. De straten en pleinen in de van oorsprong laaggelegen Blaak hebben allemaal namen van beekjes en stroompjes. In september 2019 bestond de wijk precies 40 jaar.

Er wonen ongeveer 6.000 mensen in de wijk. De laatste 10 jaar is het aantal inwoners aan het afnemen vanaf ongeveer 7.000 inwoners in 2001. Naast het afnemen van de inwonersaantallen is de gemiddelde leeftijd aan het stijgen. Ook de school beweegt als afspiegeling van de wijk mee met deze ontwikkelingen. Op dit moment bezoeken iedere dag ruim 300 leerlingen onze school.

De officiële opening van OBS De Blaak vond plaats op 20 augustus 1979

Het schoolgebouw

Onze school bestaat uit 1 gebouw. Hierin is o.a. het volgende te vinden:

– Klaslokalen (17).
– Speellokalen voor de kleuters.
– Ruimte voor extra begeleiding en ondersteuning.
– Diverse kantoren (o.a. administratie, concierge, onderwijsbegeleiding, directie).
– Werkplekken voor de leerlingen.
– Podiumzaal en aula.
– Kinderdagverblijf met alle soorten opvang

Cookie instellingen