Missie & visie

Op openbare basisschool De Blaak is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze openbare school leert kinderen vanaf groep 1 respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. We hebben aandacht voor én bieden ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.


Missie : is waar we voor staan (onze permanente opdracht).
Visie : is waar we voor gaan (ons ambitieus en gedeeld beeld van de toekomst).
 
Alle  scholen binnen Kinderstad werken vanuit een visie op leren, organiseren, professionaliteit en veranderen. Deze visie wordt door alle scholen binnen Kinderstad nageleefd.
Naast de visie van Kinderstad heeft de Blaak ook een eigen missie en visie. Wij denken, maken keuzes en werken volgens deze visie. Dat is terug te zien in de dagelijkse praktijk.

 
Cookie instellingen