HPO

OBS de Blaak is een High Performing Organisation (HPO). Ons onderwijs en onze methodes zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Zo doen wij onderzoek naar kwalitatief goed onderwijs en baseren onze keuzes op literatuur. De focus ligt op de basisvakken taal, rekenen, spelling en lezen.

We vinden een goede instructie heel belangrijk. Wij werken daarom met het EDI model oftewel expliciete directe instructiemodel. Bij deze manier van instructie geven staat één lesdoel centraal en worden onze leerlingen actief betrokken bij de instructie. Door het geven en krijgen van feedback passen wij, waar nodig, ons aanbod en onze instructie aan om ervoor te zorgen dat alle kinderen de doelen behalen.

Cookie instellingen