Methodes

Vak Methodes
Taal Taal in beeld
Technisch lezen Veilig Leren Lezen 3
Estafette 4-8
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Spelling Spelling in beeld 4-8
Schrijven Pennenstreken
Engels My name is Tom 1-4
Take it Easy 5-8
Rekenen De wereld in getallen 3-8
Geschiedenis Eigentijds
Aardrijkskunde Grenzeloos
Natuuronderwijs Binnenstebuiten
Wetenschap & Techniek Techniektorens
Verkeer Rondje verkeer
Tekenen Uit de kunst
Handvaardigheid Uit de kunst
Muziek 1-2-3 zing
Drama Moet je doen
Bewegingsonderwijs Basislessen
Sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale vaardigheden